Förvarning inför nästa riksdagsval

Bild:

Motståndet mot aktiveringsmodellen har fått fackliga organisationer att mobilisera sig. I morgon, fredag, ordnas protester mot det politiska beslutet och en del av Finland stannar.

Det var strax före jul som riksdagen godkände den nya aktiveringsmodellen för arbetslösa. Modellen trädde i kraft efter årsskiftet.

Oppositionen kritiserade modellen hårt och också ute på fältet var man kritisk.

Företagarna i Finland har låtit göra en enkät om aktiveringsmodellen. 53 procent av de som svarade ansåg att den inte var en bra åtgärd medan 31 procent gillade modellen.

På rekordsnabb tid samlade ett medborgarinitiativ för att häva modellen de 50 000 namn som behövs för att ett initiativ ska behandlas av riksdagen. På en dryg månad samlade initiativet över 140 000 namn. Namninsamlingen avslutades i förtid, den sista januari. Åtgärden vidtogs för att ärendet ska komma snabbare till behandling i riksdagen.

Den finländska aktiveringsmodellen har framför allt Danmark som förebild. Aktiveringsmodellen innebär att en arbetslös antingen måste ha kortvariga jobb eller delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder under tre månader för att få behålla sitt arbetslöshetsbidrag till fullt belopp.

Tanken är att de arbetslösa ska vara aktiva. Bland annat inom städning och fastighetsskötsel har företag meddelat att det finns jobb som arbetslösa kunde få.

Tanken att en arbetslös ska färdas utanför hemorten för ett sysselsättningsjobb är inte helt enkel att omsätta i praktiken. Huvudstadsregionen ligger på pendlingsavstånd från Västnyland men trots det kan det vara en svår ekvation att få ihop för ett tillfälligt jobb. Det behövs också flexibilitet från andra sektorer, till exempel kan det i familjer uppstå ett tillfälligt behov av mer dagvård.

I Danmark måste man vara aktiv själv för att få understöd. Men man får också mer stöd från myndigheterna. Då man blir arbetslös måste man personligen besöka kommunala arbetscentret för att göra upp en egen aktiveringsplan. De personliga kontakterna fortsätter regelbundet.

Många får snabbt jobb i Danmark, ungefär 80 procent får nytt jobb inom tolv veckor. I Finland är man i genomsnitt arbetslös i 60 veckor.

En annan stor skillnad till Danmark är att resurserna är mycket större, en tjänsteman har hand om 12 klienter, i Finland är motsvarande siffra 170. Nu har ändå regeringen lovat mer resurser till arbetskraftsmyndigheterna.

I slutet av fjolåret hade Finland 295 000 arbetslösa samtidigt som det finns lediga jobb. Problemet är att utbudet inte möter efterfrågan. Och det går inte att omskola alla.

Diskussionen om lösningar för arbetslösa är ytterst polariserad i dag. Aktiveringsmodellen stöds i huvudsak av Centerns och Samlingspartiets anhängare medan motståndarna finns till vänster på den politiska kartan.

Därför är det föga överraskande att facket engagerar sig med strejk och manifestation mot aktiveringsmodellen.

I morgon, fredag, stannar största delen av lokaltrafiken i Helsingfors och andra städer, handelshamnarna stannar upp och stora delar av industrin körs ner också i Västnyland.

Industrifacket räknar med att 140 000 personer deltar i dagens manifestation i Helsingfors. Lokalt ordnas utmarscher under en timmes tid, till exempel på Raseborgs sjukhus.

De fackliga protesterna leder inte till att regeringen, även om den lovat utvärdera modellen, överger den. Däremot kan det bli intressant då medborgarinitiativet behandlas i riksdagen. Behandlingen sker antagligen på tröskeln till riksdagsvalet nästa år. Då kan det hända att regeringspartierna är beredda på eftergifter för att inte förlora stort mot oppositionspartierna.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning