Förvaltningsdomstolen går på stadens linje om Fabriksudden

Domstolen anser att avtalet mellan Hangö stad och Regatta Resorts vunnit laga kraft. Bild: Harald Grönstrand

Rolf Nyström har krävt att rätten synar stadens beslut om att snygga upp området vid Fabriksudden i Hangö eftersom samarbetsavtalet staden har med Regatta Resorts är olagligt. Rätten konstaterar ändå att avtalet vunnit laga kraft, och att staden följer dess innehåll.

I fjol somras beslöt Hangö stadsstyrelse att fullfölja sin del av samarbetsavtalet staden har med Regatta Resorts. Styrelsen beslöt bland annat att parkavdelningen ska snygga upp området på Fabriksudd...