Förvaltningsavdelningen vill utreda om skolcampus kan ersätta kommunhuset

Bild: VN-arkiv

Det kunde vara värt att utreda om Sjundeås förvaltningsavdelning kunde få plats i det nya bildnings- och välfärdscampus som planeras. Det anser kommundirektören, som berett ärendet för kommunstyrelsens möte på måndag.

Sjundeå kommunhus börjar på många sätt vara i behov av en grundläggande renovering. Huset har byggts i början av 1990-talet, rummen är oändamålsenliga och personalen saknar ordentligt personalrum. Därför anser kommunstyrelsen att det vore klokt att noggrannare utreda möjligheten att förvaltningspersonalen får rum i det nya skolcampus som planeras. Främst handlar det om att utreda om det skulle bli billigare att planera rum för förvaltningen i campuset än att totalrenovera kommunhuset.

En faktor som också påverkar nyttan av att renovera kommunhuset är vård- och landskapsreformerna. Ifall de blir av minskar personalen i kommunhuset med en femtedel. Färre personer är lättare att placera i nya lokaler.

Mer läsning