Fortums planer i Joddböle kan ge arbete åt hundratals – projektet förs nu ut i världen av ett Hangöföretag

Positivt. Kommundirektör Robert Nyman poängterade att kommunen måste kunna reagera snabbt på en eventuell ökning av efterfrågan på bostäder i och med nyetableringar. Bild: Mira Strandberg

Företaget Hanko Data Parks börjar marknadsföra Joddböle i Ingå som en potentiell plats för datacentraler. Siktet är inställt på en aktör från Asien.

I december offentliggjorde energibolaget Fortum planer på att försöka locka ett internationellt företag att etablera en servercentral på den gamla kraftverkstomten i Joddböle i Ingå. I lördags offentl...