Fortsätt vara försiktiga

Bild: Kristoffer Åberg

Spridningen av coronaviruset måste stoppas. Därför gäller nu nya begränsningar och rekommendationer i huvudstadsregionen och övriga Nyland.

Huvudstadsregionen är nu i samhällspridningsfasen av viruset då fyra av fem kriterier för det uppfylls. Det är hög incidens, andelen positiva test, smittkällan kan spåras i bara 40 procent av fallen o...