Fortsatt uppåt för Ekenäs Energi

Ekenäs Energi erbjuder numera solenergi till husägare inom området Hangö-Raseborg-Ingå. Bild: Ekenäs Energi/ VN-arkiv

Ekenäs Energi förbättrade sin lönsamhet för andra året i rad. 

Energibolagets rörelseresultat 2015 uppgick till 2,65 miljoner euro vilket är 576 000 euro, eller 28 procent bättre, än året innan. 

Jämfört med 2013 har lönsamheten förbättrats med 1,65 miljoner euro. 

Det förbättrade resultatet uppges komma ur lägre kostnader för material, tjänster och personal Samtidigt har bolaget också lyckats sänka priserna för såväl el­ som fjärrvärme. Omsättningen som helhet har varit oförändrad under de två senaste åren.

Tjänsteförsäljningens omsättning har däremot ökat med 31 procent sedan 2013.

– Generellt visar elbolagen försämrade resultatsiffror men Ekenäs Energi går mot strömmen och har lyckats förvandla de sjunkande energipriserna till en konkurrensfördel. Styrelsen är mycket nöjd med resultatutvecklingen, säger styrelseordförande Ann Storsjö.

Effektivare inom alla enheter

Olika effektiveringsåtgärder har lett till förbättrad lönsamhet inom alla resultatenheter.

– Efter bolagiseringen vid årsskiftet 2013-2014 förväntades Ekenäs Energi visa förlust de första åren. Men hela personalen har bidragit till att effektivera lönsamheten vilket gör att vi nu kan visa ett klart positivt resultat och förbättrad lönsamhet för andra året i rad, säger vd Frank Hoverfelt i ett pressmeddelande.

Nya tjänster och produkter som representerar moderna energilösningar har införts i bolagets sortiment. Det handlar om laddning av elbilar, installering av egna solpaneler för elproduktion, ökad försäljning av Led-belysning och om fiberkabelsinstallationer.

Mer läsning