Fortsatt låga vårdkostnader i Kyrkslätt

Bild: Ksf Media - Arkiv

De åldersstandardiserade kostnaderna för social- och hälsovården i Kyrkslätt var under år 2015 6,6 procent lägre än i andra medelstora kommuner i landet.

Det framgår i en jämförelse gjord av Kommunförbundet.

I medeltal var kostnaderna 3429€/invånare. Kostnaderna i Kyrkslätt var 3202€/invånare. Vård- och omsorgskostnaderna i kommunen var därmed sjätte lägst bland de kommuner som jämfördes.

Allra lägst var kostnaderna i Mustijoki och högst var de i Kemi.

Kostnaderna i Kyrkslätt har flera år i rad hållits på en låg nivå. Året innan var de 3196€/invånare, alltså ungefär fyra procent lägre än i övriga kommuner i jämförelse.