Fortsatt framgång kräver utbildning och forskning

Utbildning och forskning borde lyftas upp som spetstema för Finlands EU-ordförandeskap.

Nästa regeringsperiod behöver en satsning på högskolorna, den forskning dessa bedriver och utbildningen dessa erbjuder. Endast genom en klar och transparent investering i högskolesektorn kan Finlands konkurrenskraft tryggas i framtiden.

Högskolorna och universiteten bär tillsammans ett gemensamt ansvar för att säkra tillgången till högutbildade experter, vilket är ett måste för att Finland skall hävda sig i den internationella konkurrensen. Av den här orsaken anser vi att högskolorna måste få rimliga förutsättningar att verka och garanteras stabil basfinansiering.

Vi ser att förutsättningarna uppfylls endast genom långsiktighet och märkbara satsningar (4 procent av bnp) på forskning, utveckling och innovation.

Dessutom måste det ske en koncentration till större helheter inom konkurrensutsatt finansiering. Utbildning och forskning borde lyftas upp som spetstema för Finlands EU-ordförandeskap. Av dessa orsaker har också våra högskolor undertecknat det gemensamma ställningstagande tillsammans med Finlands näringsliv, Akava och alla andra högskolor i Finland där vi ser en ny satsning på forskning och utbildning som en nödvändig framtidsinvestering.

Karen Spens rektor, Svenska handelshögskolan Mona Forsskåhl rektor, Yrkeshögskolan Arcada Örjan Andersson rektor, Yrkeshögskolan Novia Mikko Hupa rektor, Åbo Akademi

Mer läsning