Förtroendevalda valde ledare

Kyrkofullmäktige i Ingå leds av Tuire Nyberg medan Erkki Päivärinta fortsätter som vice ordförande för kyrkorådet åren 2019–2020. De ledande posterna besattes i torsdags.

Viceordförande för kyrkofullmäktige blev Jonna Karlsson-Bergman.Till medlemmar i kyrkorådet valdes (suppleanter inom parentes) Erkki Päivärinta (Juha Heikkinen), Peter Arnkil (Hannu Pesonen), Krister...