Förtroendeplatserna fördelade i Ingå

Ny ordförande. Robert Lemström (stående) blir ny ordförande för Ingå kommunfullmäktige. Längst till vänster Kristian Westerholm, som blir ordförande för revisionsnämnden. Kaj Karlstedt fick inte förnyat förtroende i valet, men är ordförande för SFP i Ingå. Andreas Elfving fortsätter som fullmäktigeledamot. Bild: Mira Strandberg

Henrik Wickström blir ny styrelseordförande i kommunstyrelsen i Ingå. Fullmäktigeordförande blir Robert Lemström.

SFP kammade hem potten vid delningen av förtroendeuppdrag. Både posten som styrelseordförande och fullmäktigeordförande går till partiet, liksom ordförandeposten i bygg- och miljönämnden, grundtrygghetsnämnden, revisionsnämnden och bildningsnämndens svenska sektion. Till de uppgifterna har partiet utsett Peter Siggberg, Marie Bergman-Auvinen, Kristian Westerholm och Annika Holmström.

Vice ordförande i styrelsen går till Samlingspartiet, andra vice till SDP. SDP får också posten som första vice ordförande i fullmäktige medan posten som andra vice ordförande går till De gröna.

Ordförande för bildningsnämnden och nämndens finska sektion går till samlingspartiet, medan De gröna får ordförandeposten i tekniska nämnden.

Partierna har använt ett poängsystem för att dela ut posterna. Systemet användes redan efter kommunalvalet 2012.

– Det visade sig igen vara ett användbart instrument för att fördela platserna efter valet – efter tre möten i konstruktiv anda är alla nu överens, säger Kaj Karlstedt, ordförande för SFP i Ingå och en av de förhandlare som den nya fullmäktigegruppen utsett.

Mer läsning