De här västnylänningarna får förtjänsttecken

Professor Gunilla Holm förläandes med Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden. Bild: Lina Enlund

Republikens President Sauli Niinistö har förlänat förtjänsttecken till 3 842 finländare inför självständighetsfirandet. Professorerna Gunilla Holm och Jaana Bäck i Raseborg erhåller Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros.

Drygt 3 800 finländare får förtjänsttecken inför självständighetsdagen. Storkorset av Finlands Vita Ros orden går till Kari Kuusiniemi, president i Högsta förvaltningsdomstolen från Esbo, medan Storko...