Fortfarande oklart om vaccinerade sprider coronaviruset – 804 nya fall av covid-19

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att alla scenarier och restriktioner är möjliga. Arkivbild. Bild: Statsrådets kansli/SPT

Nästan 14 procent av personerna i vaccinationsprogrammet för covid-19 har fått sitt vaccin. Smittläget är fortfarande svårt.

Under torsdagens coronapresskonferens sade Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), att det fortfarande inte är klart hur vaccinerade personer sprider coronasmitta. Globalt förekommer det enstaka fall där vaccinerade har blivit smittade av sjukdomen.

– Det är i princip inte förvånande, inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.

Salminen säger att de coronavaccin vi har ger ett bra skydd mot att insjukna allvarligt. Däremot kan man få smittan trots vaccinet, men det förhindrar att man blir sjuk.

– Man kan testa positivt för covid-19 även om man blivit vaccinerad och även om man själv inte är sjuk.

Salminen säger att det forskas kontinuerligt i saken men att man ännu inte riktigt är på det klara med hur en vaccinerad person för smittan vidare.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) överläkare Asko Järvinen säger att det kommit fram att enstaka personer som vaccinerats senare smittats av coronaviruset.

– Men jag känner inte till ett enda misstänkt fall inom HUS-området.

Järvinen säger att det är viktigtatt utreda hur det går till när vaccinerade smittas, och hur vanligt det är.

– Jag har inte hört att det skulle rapporterats många fall i andra länder så jag tror vi kan lita ganska bra på vaccinen.

Restriktionerna kan hårdna

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade under torsdagens presskonferens att hon ännu inte vill utesluta något scenario eller några restriktioner.

– Men undrens tid är inte förbi. Det viktigaste är nu att se om de restriktioner vi har infört hittills har önskad inverkan.

Hon säger att situationen kräver att vi verkligen minskar på våra sociala kontakter.

Under regeringens möte på onsdagen följde man upp det epidemiologiska läget, som för tillfället inte förbättrats mycket i Finland. Kiuru säger att man kommer att veta mera efter veckoslutet, när två veckor av den tre veckor långa nedstängningen gått.

– Då måste vi fundera på vilka åtgärder vi måste vidta till näst.

Stor mängd nya fall

Enligt Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd har 804 nya fall av coronasmitta rapporterats i Finland under det senaste dygnet. Han betonar att siffrorna släpar efter lite och att fall som är äldre än ett dygn kan finnas med i statistiken.

Incidensen är för tillfället högst i Nyland och Egentliga Finland. Salminen riktar också blicken mot vårt grannland Estland som leder hela Europas incidensstatistik.

– Så länge vi har vinter här i norra Europa så försvinner inte riskerna att insjukna utan vi måste vara på vår vakt och se till att vi orkar minska på våra sociala kontakter. Det här måste vi fortsätta med ännu en tid.

Finland klarar sig däremot väl i vaccinationsstatistiken. Vaccinerna distribueras enligt folkmängd till de olika EU-länderna och i Finland har vi vaccinerat befolkningen effektivt. Av alla över 16 år är nu nästan 14 procent vaccinerade.

Av de som är över 70 har mer än 40 procent vaccinerats och bland personer över 80 år är vaccinationssiffran drygt 70 procent.

Personer med annat modersmål mer utsatta

I Finland ser man samma trend som i övriga Europa och i USA; personer med annat modersmål än de officiella språken löper en högre risk att smittas av covid-19. Det beror till stor del på att personer som har ett annat modersmål med högre sannolikhet jobbar inom servicesektorn utan möjlighet till distansjobb.

Institutet för hälsa och välfärd har intervjuar 3 500 finländare med annat modersmål som inte är födda i Finland. En stor del av de intervjuade säger att de fått tillräckligt med information om coronaläget och restriktionerna.

– Det som kom fram var att dessa personer inte använde Coronablinkern och inte undvek att resa i samma utsträckning som resten av befolkningen, säger Salminen.

Han säger att det kan vara förståeligt att man reser mer inom den här befolkningsgruppen med tanke på att man oftare har släktingar i andra länder.

– Därför är hälsokontrollerna vid gränsen viktiga.

Den största orsaken till att coronasmittan sprids bland personer med ett annat modersmål är ändå deras arbetssituation. Många har ett jobb där de inte kan undvika kontakt med andra människor eller ens beakta säkerhetsavstånd.

– Det här ser vi också i andra länder, säger Salminen.

Han säger också att det här bidrar till att man säkert snart kommer att se flera mobila test- och vaccinenheter.