Fortfarande oklart hur resebegränsningarna påverkar landets beväringar – besked väntas på fredag

Det är oklart hur resebegränsningarna kommer att påverka beväringarna vid Nylands brigad. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Beväringarna är lediga i roterande system och har permission i 14 dagar. Det är ännu oklart om beväringar vid Nylands brigad som är bosatta utanför Nyland kommer att få resa till sina hemorter.

Regeringen har meddelat att man begränsar rörligheten in och ut ur Nyland för att minska spridningen av coronaviruset.

I statsrådets förordning från onsdagen står det att begränsningarna inte gäller dem som fullgör en lagstadgad skyldighet eller som är tvungna att resa i arbetets tecken. I en motivering nämns dock specifikt att beväringars permissioner inte anses vara en relevant orsak för att ta sig över gränsen.

Den motiveringen har lett till förvirring speciellt på Nylands brigad, där stora mängder beväringar sitter i ovetskap om de kommer att kunna ta sig hem under sin lediga tid ifall de bor utanför Nyland.

– Vi har det inte svart på vitt eftersom slutliga beslutet fattas i riksdagen först på fredag, men det ser ut som att beväringarna inte har rätt att lämna Nyland, säger Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab.

– Det innebär alltså att de nog får permission från brigaden, men sedan måste stanna kvar på brigaden och spendera sin lediga tid där ifall de är bosatta utanför Nyland eftersom de antagligen inte har någon annanstans att ta sig.

Munkarna säljs trots begränsningar

Försvarsmakten har redan tidigare ställt om sin verksamhet på grund av pandemin. För att minimera risken att viruset sprids ytterligare, har man bland annat infört ett nytt system för beväringarnas permissioner.

Beväringarna har indelats i tre grupper och permissionerna sker nu enligt ett roterande system, som innebär att en beväring är på permission i 14 dagar och sedan i tjänst i 4 veckor.

– Vi har infört systemet för att minska på antalet resor som uppstår i samband med permissionerna. Men det innebär att om beväringarna nu inte har rätt att lämna Nyland, så kan de tvingas sitta i 14 dagar inne på brigaden under sin lediga tid, säger Gahmberg.

Även inne på brigaden har åtgärder vidtagits för att minimera smittspridningen. Bland annat är Soldathemmet stängt berättar Gahmberg.

– Men munkar blir beväringarna ändå inte utan. Vi har ordnat så att munkar i stället nu säljs från en bil.

Mer läsning