Fortfarande farligt för tolkar i Irak

Shawqi Al-Jumaili för en tärande kamp för att han och hans familj ska få stanna i Finland. Hittills har de finländska myndigheterna inte visat någon sympati. Bild: Lina Enlund

Den 3 november publicerade VN artikel om en irakisk före detta tolk och hans familj som riskerar utvisning. Beläggen för att det finns stora risker med att leva som tolk i Irak blir fler.

När Helsingfors förvaltningsdomstol avslog familjens begäran om omprövning av Migris beslut att inte bevilja familjen asyl hänvisade rätten till en rapport från Landinfo som är en del av utlänningsförvaltningen i Norge.

Nu har Shawqi Al-Jumaili fått ny information från samma norska myndighet. Budskapet är klart: Det är fortfarande riskabelt för tolkar i Irak.

Landrådgivare Håken R. Nilson skriver att det helt klart finns historier om farorna med att arbeta som tolk för de amerikanska styrkorna i Irak. I synnerhet under ockupationsåren 2003-2011 var riskerna antagligen störst men situationen verkar ännu inte vara över helt och hållet.

Typiska faror som tolkar kan utsättas för är kidnappning, hot (även om det är länge sedan personen arbetade som tolk), hot mot familjemedlemmar, mordbränder, mord.

Medvetna om detta har många tolkar och annan personal som jobbat för amerikanerna gjort sitt bästa för att dölja sin proffesionella bakgrund. Detta kunde betyda att man bytte kläder innan man for hem, förvarade passerkort och ID-brickor på kontrollstationen, inte berättade om sitt jobb för familjen.

Ett antal tolkar fick asyl i USA medan många av dem som fortfarande bor i Irak verkar vara noga med att inte berätta om sitt forna arbete.

Samtidigt kan man läsa om hur Iraks ledning försvarar den iranskstödda shiitiska milisens närvaro i landet, det vill säga det nätverk som hotat Al-Jumaili och hans familj som nu befinner sig i Ekenäs.

Al-Jumailis fall väntar nu på avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Mer läsning