Försvarsmaktens coronafall ökar – två nya fall vid Nylands brigad

Beväringarna är för tillfället indelade i tre olika grupper som sinsemellan inte kommer i kontakt med varandra. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Det finns varken resurser eller utrymmen för att kunna testa alla beväringar som återvänder från en permission, säger Försvarsmaktens informatör Henrik Gahmberg. Nu är förhoppningen att vaccinen ska få bukt på det ökande antalet coronafall inom försvaret.

Under fredagsförmiddagen har två beväringar vid Nylands brigad bekräftats vara coronasmittade. Personerna befann sig tidigare i karantän och har nu isolerats.Och precis som i samhället i övrigt stiger...