Försvarsmakten övar i skärgården: "Vi vill förbättra säkerheten på Östersjön"

Militären ska ordna en stor stridsövning ute till havs. Soldater från både Finland och Sverige deltar i övningen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Över 2 000 soldater kommer i månadsskiftet maj-juni att öva i den finska skärgården. Också svenska trupper deltar i övningen.

Ett stort krigsskådespel kommer att utspela sig på Skärgårdshavet, Finska viken, Norra Östersjön och längs kustområdena i Nyland. Det är frågan om marinens huvudkrigsövning som pågår mellan den 27 maj och 7 juni.

Kustjägare och marinsoldater kommer bland annat att öva sig på att övervaka sjöområden, lägga ut övningsminor och skydda sjöförbindelserna.

I övningen deltar drygt 2 000 soldater, ett tiotal fartyg och drygt 10 flygplan. För beväringar som tjänstgör i sex eller tolv månaders tid är denna sjöstridsövning det sista slutprovet.

Nylands brigad kommer att öva tillsammans med Amfibieregementet 1 från Sverige. Cirka 400 svenska kustjägare och ett fyrtiotal svenska militärbåtar deltar i övningen.

– Vi vill lära oss av varandra och tillsammans förbättra säkerheten på Östersjön. Det marina samarbetet mellan Sverige och Finland är redan väletablerat. Min förhoppning är att vårt samarbete kan stärkas ytterligare, säger marinens beredskapschef Misa Kangaste som leder övningen.

I övningen deltar trupper från alla truppförband inom marinen, vilket innebär att det är en hel del att koordinera. Därför har övningsledaren skrivit ett färdigt manus för alla dagar. Tanken är att alla soldater ska få tillräckligt mycket utmaning och att krigsövningen ska kännas realistisk.

Kangaste säger att också allmänheten kommer att märka att aktiviteten längs kusten ökar.

– Speciellt mellan Hangö och Porkala kommer det att finnas mycket trafik både på havet, i luften och på vägarna.

Sjöstridsövningen Silja är en stridsteknisk och taktisk övning för marina förband och kustförband.

Övningen pågår mellan den 27 maj och 7 juni.

I övningen deltar trupper från alla truppförband inom marinen. Därtill deltar personal från 2. Logistikregementet, Jägarbrigaden, Karelska brigaden, Björneborgs brigad, Karelens flygflottilj, Flygkrigsskolan, Satakunta flygflottilj, Uttis jägarregemente samt Finska vikens Sjöbevakningssektion och Bevakningsflygdivisionen.

Övningen leds av marinens beredskapschef, kommendör Misa Kangaste.

Parallellt med Sjöstridsövningen Silja ordnas en gemensam övning för den finsk-svenska amfibietruppen i Nylands brigad.