Försvaret står stabilt på sin post

Detaljer ändrar, men helhetsbilden är densamma. Den finländska försvarsviljan finns kvar.

Det är intressanta förslag som den parlamentariska kommitté som sett på den finländska värnpliktens framtid lade fram förra veckan. Försvarskunskap i skolan och höjd åldersgräns för reserven, samt fra...