Försvaret rustar upp metoderna att lära ut

Sakta framåt. Undersergeanterna Filip Österman och Sabina Sievänen följer med när jägare Marco Törnqvist visar hur en krigare rör sig i terrängen i en virtuell stridsmiljö. Bild: Lina Enlund

Simulatorer, lärplattform, videor och en modern approach till ämnena är viktiga komponenter då försvarsmakten förnyar sin beväringsutbildning.

En utbildning som är modern, effektiv och ändamålsenlig, och som samtidigt sparar både tid och pengar. Så sammanfattar premiärlöjtnant Joakim Borgar målen inom programmet Utbildning 2020 som nästa år...