Försvaret: Nu skjuts det mer miljövänligt i Syndalen

Bilden är från en repövning i Syndalen i Hangö för två år sedan. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Försvarsmakten satsar 1,5 miljoner euro per år på att minska övningsområdenas miljöpåverkan.

Under en tioårsperiod ska Försvarsmakten satsa 15 miljoner euro på att göra sina skjut- och övningsområden mer miljövänliga.Arbetet har pågått i ett par år och syns redan i Syndalen i Hangö, uppger fö...