Forststyrelsen vill förlänga gästbryggan – viktigt projekt för öns företagare

Just nu söker Fortstyrelsen tillstånd för att förlänga bryggan i gästhamnen på Jussarö. Det skulle betyda att fler båtar ryms i hamnen.

På Jussarö vill Forststyrelsen förlänga den nuvarande bryggan i gästhamnen med 40 meter. – Det är frågan om att utöka antalet båtplatser, säger Trygve Löfroth från Forststyrelsen. Bryggan ska byggas a...