Forstis skapade gemenskap

Sune Forsström och Bruno Lind har jobbat med skog hela sitt yrkesverksamma liv. Som unga studerade de i forstskolan, senare forstinstitutet, där Forsström senare arbetade som lärare. Bild: Lina Enlund

I snart ett sekel har forstutbildning getts i Ekenäs. Tidigare krävdes lång praktik inom branschen av den som ville börja i skolan.

Motorsågar och skogsmaskiner hörde inte till vardagen då Bruno Lind inledde sin karriär inom skogsbranschen.

Då han studerade till forsttekniker på 1950-talet var det ännu handkraft som gällde.

Den saken gjorde sig påmind redan under inträdesprovet till utbildningen. Vid sidan av bland annat artkännedom, avståndsbedömning och uppvisade kunskaper i matematik och andra behövliga ämnen gällde det att hugga upp en kubikmeter ved och stapla den med precision.

– Vi sågade med bågsåg och skulle klyva med yxa, säger Lind som åren 1956–1957 studerade i dåvarande Ekenäs forstskola.

Snart ett sekel i regionen

Skogsutbildningen på svenska inleddes 1908 och till Ekenäs flyttade den 1918. Utbildningen hör till de verkliga veteranerna i regionen och lyfts därför fram i VN:s artikelserie om Finlands första 100 självständiga år, som den här gången fokuserar på skolor och studier.

Sune Forsström studerade till forsttekniker åren 1969–1970 och då hade skolan bytt namn till Ekenäs forstinstitut.

Mycket hade förändrats även i undervisningen sedan Bruno Linds studietid, men upphuggningen av vedkubiken fanns kvar i inträdesprovet.

En annan likhet var den långa praktik som de studerande skulle ha redan innan de började i skolan. På 1950-talet var det ett års arbete i branschen som de sökande skulle visa upp, och när Sune Forsström började hade kravet stigit till 18 månader.

– Själva utbildningen var två år lång och den var rätt intensiv, säger Forsström och säger att studierna sträckte sig långt in på sommaren.

Två per rum

När Lind studerade fanns forstskolan mitt inne i Ekenäs, i den träbyggnad vid hörnet av Skillnadsgatan och Sigfrid Aronigatan som då kallades för Mosaborgen. Huset fungerade både som skola och internat.

– Vi bodde två i varje rum. Det skulle vi sköta om och hålla städat, säger Lind och berättar att han delade rum med Ingåbon Erik Flemmich.

På rummen fanns även kokplattor som de studerande kunde använda för morgon- och kvällsmål och även matlagning.

I juli 1957 höll det på att gå riktigt på tok. Lind berättar att en kokplatta hade glömts på i ett av rummen, med den påföljden att elden kom lös i huset.

Tur i oturen var att brandstationen låg strax intill.

– Brandkåren var snabbt på plats.

Nöjd med sitt val

Lind, som bor i sitt barndomshem i Ovanmalm i Tenala, berättar att hans pappa arbetade som skogsvakt i statens skogar i trakten. Det bidrog åtminstone till en del till att han själv sökte sig till branschen, ett val han är nöjd med.

Efter studierna jobbade Lind ett tag på sågen i Vikstrand och sedan 4,5 år på Koskis gård. Därefter följde 27 år på dåvarande Enso-Gutzeit, där Lind jobbade med virkesinköp inom västra Nyland.

På hans kurs i forstskolan gick 15 personer, alla män vilket var gängse i skolan fram till 1980-talet. Till saken hör att årskursen mötts regelbundet sedan studierna.

– Tidigare träffades vi vart femte år, men efter att vi fyllde 70 började vi träffas vart tredje år.

Sex personer deltog i den senaste sammankomsten, som hölls i Vasa 2013.

Har alltid gillat skog

1960 flyttade forstskolan till Björknäs som ligger utanför Ekenäs centrum. Det var här som Sune Forsström studerade.

– Vi var 20 killar på min kurs, säger han och berättar att skolan alltid samlat folk från hela Svenskfinland.

Forsström som växte upp i Skrittskog i Pojo är känd inom orienteringskretsarna och han berättar att han redan som ung rörde sig mycket i terrängen.

– Skogen och naturen har alltid intresserat mig.

Maskiner, miljötänk

Forsström har också studerat på Handelsläroverket i Ekenäs och efter det hunnit jobba bland annat för Skogsreviret som är en skogsägarförening och för Hangö stad som skogsförman.

Åren 1979–2015 arbetade han som lärare och lektor på forstinstitutet och här utbildade han sig också till skogsbruksingenjör. I flera års tid ansvarade han också för de övningsskogar som utbildningen förfogar över i trakten.

Under de 36 år som Forsströms jobbade i Forstis hann både skolan och utbildningen genomgå stora förändringar. Maskinerna kom allt mer in i bilden och detsamma gäller till exempel miljötänkandet.

Stödde varandra

2004 spjälkades skolan. Andra stadiets utbildning flyttade till Brusaby, medan tredje stadiets utbildning placerades i dåvarande Sydvästs byggnad vid Raseborgsvägen.

Forsström är kritisk till delningen. Han tycker inte det var vettigt att spjälka upp en liten enhet i ännu mindre delar.

– Vi stödde varandra väldigt bra, säger han om de grenar som separerades från varandra.

Fyraårig utbildning

De högre studierna som Novia ansvarar för i dag – utbildning av skogsbruksingenjörer – är fortfarande de enda i sitt slag på svenska i landet. Utbildningen är fyraårig och antagningen sker varje år.

Britt-Mari Fagerström som är profileringsansvarig säger att flera av årskurserna består av knappt tio studerande. Antalet kunde gärna vara högre.

– Därför besöker vi aktivt gymnasier och andra skolor för att informera om utbildningen.

God efterfrågan

Enligt Fagerström finns det en god efterfrågan på nyutexaminerade skogsbruksingenjörer. Till de stora arbetsgivarna i branschen hör bland annat skogsvårdsföreningarna, Finlands skogscentral och skogsindustrin.

– Vi utbildar för hela Svenskfinland, säger hon och tillägger att många skogsfackmän snart går i pension vilket borde ge nyutexaminerade goda möjligheter att få jobb.

De övningsskogar som Novia har till sitt förfogande i Västnyland tillhör dels Forststyrelsen, dels Västankvarns försöksgård.

Källa: Bror-Anton Granvik: Finlandssvensk skoglig yrkesutbildning under 75 år. (1986)

Forstutbildning på svenska i Finland har sina rötter i Söderkulla skogsvaktareskola i Sibbo. Den inrättades 1907 och antog följande år sina första tolv elever.

1918 flyttade skolan till Ekenäs och ändrade namnet till Ekenäs forstskola 1922. Följande år bildades ett stort skogsrevir som fungerade som övningsområde.

1960 flyttade skolan till Björknäs utanför Ekenäs centrum och 1965 antogs namnet Ekenäs forstinstitut. 1995 blev "Forstis" en del av Naturbruksinstitutet, som snart blev en del av Yrkeshögskolan Sydväst.

2004 flyttade andra stadiets skogsutbildning till Brusaby i Kimito och tredje stadiets skogsutbildning till Sydvästs huvudbyggnad i Ekenäs. Sedan 2008 hör utbildningen i Brusaby till Yrkesinstitutet Axxell och den högre utbildningen i Ekenäs till Yrkeshögskolan Novia.