Första skogsvåtmarken blir verklighet vid Ingarskila å

Nyttiga. WWF:s skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola poängterar att våtmarker är bra också för havsöringen i Ingarskila å. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Ytterligare en våtmark blir verklighet i Ingå genom WWF:s projekt 4K. Våtmarkerna ska minska avrinning av näringsämnen i Östersjön.

Den nya våtmarken är kring en hektar och ligger vid Ingarskila å. Våtmarken jämnar ut översvämningstoppar och lagrar vatten under torra perioder. Det är den fjärde våtmarken som anläggs inom projektet...