Första hjälparnas repövning behövs

Nödhjälp. Satu Myllyniemi agerar gruppledare vid den här iscensatta händelsen, då en förtvivlad festivaldeltagare (Katja Heinonen) försöker få liv i sin kompis som slocknat i tältet. Bild: Mira Strandberg

Kring 100 frivilliga Röda Korsare samlades i helgen för att repetera sina kunskaper i första hjälpen och få information om nya trender.

– Seppo, Seppo, du måste vakna! Varför vaknar du inte, Seppo? Hemska saker, Seppo, vad är det med dig?

Mannen i tältet rör sig inte. Musiken dunkar och folk i närheten rör sig lite halvdimmigt omkring. En grupp rödklädda första hjälpare anländer till platsen och börjar lugnt och systematiskt reda ut vad som har hänt och vad som behöver göras.

Det här är Nynäs gilles gillesdagar med temat Festival. 45 år efter att gillet grundades samlas frivilliga första hjälpare som gått Röda Korsets gruppledarutbildning till sin årliga träff, denna gång i Sjundeå. Scenen ovan utspelas vid en av de kontroller i omgivningen kring Sjundeå bad, där gruppledarna repeterar sina kunskaper och lär sig av varandra.

– Grupperna är sammansatta så att medlemmarna inte känner varandra, och att de kan lära sig av varandras styrkor, säger Nina Seeck som är ansvarig för kontrollerna under gillesdagarna i Sjundeå.

– Gruppen vet aldrig vad som väntar när de kommer till en kontroll. Här ska de reda ut situationen vid en festival, vid en annan kontroll ska de gissa vad olika gamla föremål är.

Frivilliga behövs

Röda Korset har 250 första hjälpen-grupper som består av frivilliga som gått första hjälpen-kurser. Varje grupp har en gruppledare som är den som ansvarar för gruppens verksamhet.

– Gruppledaren ska se till att gruppen är förberedd och kan rycka ut vid behov. När gruppen kommer till den plats de blivit kallade till är det gruppledaren som ska kunna handla och koordinera gruppens arbete, säger Seeck.

– Det vill säga ta emot order av myndigheterna på plats, om det sedan är polis, räddningsledare eller läkare, säger Anders Blomberg, som har lett planeringen av årets gilledagar.

Första hjälpen-grupperna är en väsentlig del av Röda Korsets beredskap. Röda Kors-aktiva kan rycka ut vid katastrofer och olyckor, ge psykosocial hjälp, stödja personer som till exempel mist sitt hem i en eldsvåda och så vidare.

– Då är det viktigt att det finns frivilliga som på förhand har övat hur man ska gå till väga. Vi övar oss i att arbeta under press, hållas lugna, vara logiska och ge klara och entydiga order, säger hälsovårdsplanerare från Röda Korsets centralbyrå.

– Vid stora katastrofer och händelser behövs frivilliga, säger hon.

Ett gott arv

Sedan gruppledarutbildningen började år 1968 har Röda Korset utbildat 2 500 gruppledare. Kring 200 av dem är aktiva i Nynäs gille, som är ett nätverk för frivilligarbetarna.

– Vi har inget annat forum att nätverka i än det här. Det är jätteviktigt att träffa sina kurskompisar och lära känna nya människor som man kan få hjälp av. Om man själv stöter på en situation som man inte vet hur man kan hantera kan man genom gillet få hjälp av mera erfarna kolleger, säger Blomberg.

– Gillet är jätteviktigt. Min pappa var med och grundade gillet, så jag har fått det i arv. Kanske sitter det någonstans i generna. Men det är ett gott arv, säger Seeck.

Grundades 4.8.1973.

Har kring 200 aktiva medlemmar.

Samlas till gillesdagar varje år på olika håll i Finland.

Namnet kommer från den herrgård i Heinola där gruppledarutbildningen ordnas. Sedan 1990 sköter Nynäs gille om gården med talkokraft. Talkon ordnas två gånger om året. Mellan tjugo och fyrtio personer deltar varje gång i arbetena.

Mer läsning