Först mässa sedan hem för ett par hundra

Om drygt tre år ska Lojo vara redo att ta emot 150 000 besökare på bostadsmässan i Hiidensalmi. En kärngrupp på fyra personer håller i trådarna för det massiva evenemanget.

Hur känns det att jobba för ett mål som ligger över tre år in i framtiden?

– När vi jobbar i intervaller känns det ibland som en lång tid. Men det händer saker hela tiden och de händer snabbt. Man har att göra med nya människor hela tiden. Det känns som ett lämpligt projekt. Man hinner inte tröttna på det.

Det säger Mirka Härkönen som är projektchef för bostadsmässan i Lojo och Riikka Juva som är projektets informatör.

Stort intresse

Även om bara fyra personer ingår i det permanenta gäng som för tillfället jobbar med bostadsmässan är det ett nätverksprojekt där människor från flera sektorer samarbetar.

Man är dessutom i ständig dialog med intresserade byggföretag, med Lojobor och med personer som är intresserade av att bosätta sig i Hiidensalmi när mässan är över.

Det finns ett väldigt stort intresse för mässan bland företag.

– Vi försöker styra upp det så att det finns möjlighet för så många lokala aktörer att vara med. Men alla kan inte vara med på allt.

Man har skapat ett Hiidensalmi-forum där den som vill kunde komma med för att få sin åsikt hörd och för att arrangörerna och staden ska veta vad det finns för behov och intressen.

– Fler människor anmälde sitt intresse än vi kunde ta emot. Vi har sammanträtt två gånger redan.

Nästa år börjar man ta emot tomtansökningar och välja byggföretag. Då ska också själva byggandet inledas som ska vara färdigt så att bostadsmässan kan ta emot besökare i juli 2021. Tiotals människor redan meddelat sitt intresse att flytta till nya Hiidensalmi.

– Många vill veta om tomtansökningens tidtabell och tomternas priser. Men det kan vi inte svara på exakt ännu och det är lite synd med tanke på att folk visar intresse, säger Juva.

Både unga familjer äldre personer har hört av sig. Bland de yngre vill man ofta bygga sitt drömhus. Många av de äldre är personer som fortfarande är i arbetsför ålder men som vill sälja sin villa och skaffa sig något mer kompakt boende. Men det finns också de som är intresserade av gemenskapen och vill bo i höghus.

Läget, läget, läget

Bostadsmässan i Lojo 2021 arrangeras i Hiidensalmi som bara ligger cirka 1,5 kilometer från centrum norrut utmed med huvudleden genom staden, Karstuvägen.

– Närheten till centrum med dess mångsidiga serviceutbud är en av de stora fördelarna, säger Härkönen och Juva.

En gång- och cykelväg finns redan längs Karstuvägen och tanken är att även busstrafiken och samåkandet ska utvecklas för att tjäna det nya bostadsområdet som växer fram. Man ska i princip klara sig utan bil om man bor i Hiidensalmi.

Själva mässområdet är 14,5 hektar stort och anknyter till det gamla, av frontmannahus präglade Hiidensalmi och till Tytyri gruva som fortfarande är aktiv i Nordkalks regi och ett populärt turistmål tack vare den upplevelsegruva som finns där. Det nya bostadsområdet kommer att bli den norra porten till centrum.

På området har det tidigare funnits sågindustri. Av den finns numera bara sågdirektörens bostad från 1928, Kokkokallio, som Lojo stad försöker sälja.

– Vi skulle helst se någon form av service där som betjänar det nya bostadsområdet och alla andra Lojobor, till exempel ett kafé eller en restaurang, säger Härkönen.

Trettio objekt att besöka

Planen möjliggör boende och viss service, bland annat dagligvaruhandel. På mässområdet byggs antagligen ett par höghus, ett tjugotal småhus och några så kallade townhouses med vilket man vanligtvis avser ett bostadshus med två till tre våningar som står på en egen tomt men fast i grannhusen på båda sidorna. Totalt kommer ett trettiotal objekt att vara öppna för mässbesökare.

På sikt kommer det nya området att ha ett par hundra invånare. Det beror bland annat på höghusens våningsantal som för tillfället är öppet. Allt mellan två och åtta våningar har diskuterats.

Det finns både enhetliga kvarter och kvarter där det finns flera olika typer av bostäder. Det är en tanke med det blandade byggandet.

– Vi vill ha bostäder med olika typ av ägande och invånare som befinner sig i olika skeden av livet. Vi eftersträvar social mångfald, säger Härkönen.

Daghem och skolor är inte aktuella för området i det här skedet. Där har Lojo ett bra läge redan nu. Däremot är man intresserad av att utveckla någon typ av boendeform för äldre personer. För att förverkliga detta söker man samarbetspartner som kan erbjuda service som stödjer välbefinnande och en livsstil baserad på samhörighet, gemenskap och möten mellan människor – dessa är några av ledorden för projektet.

Därför kommer tillgänglighet att ha hög prioritet när området planeras.

– Vi är alla i behov av tillgänglighet i en tredjedel av vår livstid av den enkla orsaken vi alla är i något skede, vi har tillfälliga skador och vi blir äldre och får svårt att röra oss, säger Juva.

Andra centrala element är möjligheterna till friluftsliv, närheten till naturen och Lojosjön och dess stränder.

– Lojosjön är den största sjön i Nyland men stränderna har knappt alls utnyttjats för fast boende.

Området får ett promenadstråk längs stranden och tanken är att man ska kunna utnyttja stränderna året runt genom till exempel gemensam bastu, gemensamma båtar och vak för vinterbadare.

– Vi kunde ha gjort pengar på att sälja ut strandtomter men vi ville att stranden skulle vara till för alla, säger Juva.

Hämtar pengar

Vad kostar det då att stå värd för bostadsmässan? Suomen Asuntomessut är ett andelslag och strävar inte efter att göra ekonomisk vinst.

– Själva mässorganisationen, det vill säga vi, kostar förstås. Men att bygga ut ett nytt bostadsområde skulle kosta staden i varje fall. Man har räknat mässan och mässbesökarna hämtar fem miljoner euro till värdkommunen och dess företag i form av diverse intäkter, säger Härkönen.

Utöver det hoppas man att bostadsmässan ska höja Lojos profil. Med 150 000 besökare sätter man Lojo på kartan.

– Problemet är att Lojo inte riktigt har något rykte alls. Lojo har liksom Salo varit en stad som de flesta bara kör förbi. Men när man kommer hit utifrån kan man se vilka möjligheter här finns, säger Juva.

– Gruppen Lohjalaiset på Facebook har 21 000 medlemmar. Det är mycket i en stad med knappt 50 000 invånare och visar att här finns en enorm samhörighet och en kärlek till staden, säger Härkönen.

Ett annat mål är att locka nya invånare.

– När man frågar finländare var de vill bo så säger de nära centrum eller vid en sjö. Här får man både och. Jag är själv från Salo där sysselsättningsläget har försämrats så att många pendlar till huvudstadsregionen. Där kan det också väckas intresse för att bo i Lojo, som är betydligt närmare, säger Juva.

– Vi tror på entimmeståget även om det kommer att ta tid innan det blir verklighet. Om man kan ta tåget till Helsingfors och vara framme på en halvtimme förändras Lojos situation betydligt, säger Härkönen.

Både Juva och Härkönen har en stark tro på Lojos dragningskraft.

– Här finns ett tydligt centrum med förvånansvärt många bra restauranger och kaféer. Dessutom är motionsanläggningarna av högsta klass, säger Härkönen som kommer från Esbo.

Håller andan uppe

Mässområdets parkering har varit föremål för diskussion. Det första förslaget var att röja rum för en parkering intill mässområdet. Men arrangörerna är inte övertygade om att det är värt att fälla skog för ett fält som sedan troligtvis skulle stå öde i flera år. Därför kommer parkeringen att placeras någonstans utanför centrum varifrån busstransport skulle arrangeras till mässan.

– Med en mässbuss kan man visa mer av Lojo, ge möjlighet åt passagerarna att stiga av på andra ställen för att ta för sig av stadens utbud och ge jobb åt ungdomar som kan agera guider ombord. På bostadsmässan i S:t Michel prisades bussen efteråt som en del av helhetsupplevelsen. Därför kan en buss ha ett mervärde, säger Härkönen.

Hittills i projektet har man inte stött på några större hinder.

– Men vi har en tidtabell som måste hålla. Vår deadline är inte flexibel. Just nu är intresset stort och andan god. Men projektet blir mer konkret hela tiden och det gäller att hålla stämningen uppe.

– Människor kommer säkert att ha åsikter om olika saker under arbetets gång. Men grundinställningen har varit positiv, både bland beslutsfattare och bland invånare. Så har det inte varit på alla orter där mässan har ordnats. Den här mässan är Lojobornas egen grej och det är en verkligt bra sak, säger Mirka Härkönen.

Finlands bostadsmässa

Är ett andelslag grundat 1966.

Centrala värderingar är de boendes välbefinnande, social, ekologisk och ekonomisk ansvarsfullhet.

Man har redan ordnat ett femtiotal bostads- och fritidsbostadsmässor.

Den första bostadsmässan arrangerades i Tusby 1970.

Den första fritidsbostadsmässan ordnades i Etseri år 2000.

Intäkterna används till att utveckla verksamheten och till att stödja forskning kring boende.

Årets bostadsmässa arrangeras i Björneborg.

Bostadsmässan 2021 arrangeras i Lojo.