Förslag: Västankvarns skola läggs ner

Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Sparåtgärderna i Ingå har lett att bildningsdirektören föreslår att Västankvarns skola läggs ner redan nästa höst. Föräldrarna är kluvna.

– Det var ju inte helt oväntat men alla trodde att det skulle ske första när renoveringen av Kyrkfjärdens skola är klar, säger Linda Forsström som är ordförande för föräldraföreningen vid skolan.

Bildningssektorn i Ingå måste spara 350 000 euro nästa år. I bildningssektorns budgetförslag för nästa år minskas budgeten för undervisning med 305 000 euro. Stängningen av Västankvarns skola sparar kommunen 75 000 euro nästa år.

Bildningssektorn i Ingå dras med sviktande elevantal och stora sparkrav. Eleverna i Västankvarns skola minskar från 21 den här hösten till 16 nästa höst och bara 8 hösten 2022. Det här året finns inga elever i årskurs två. I motiveringen till nedstängningen i bildningssektorns budgetförslag sägs att en skola med så få elever är en pedagogisk och ekonomisk utmaning. Elevernas sociala kontakter kan försvåras av att det är så få barn i skolan. Eleverna från Västankvarns skola får plats i Kyrkfjärdens skola utan specialarrangemang.

Redan i våras diskuterades bildningens sparbehov av politikerna. Då var ännu ingen beredd att diskutera skolstängning.