Förslag till svensk skolbudget utgår från att skolor stängs

Sandra Ahtola är ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion.Bild: VN-arkiv

Budgetförslaget för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg 2018 utgår från att de två lågstadieskolorna i Västerby och Snappertuna stängs.