Förslag: Stöd vattenandelslaget i två år

Kommunstyrelsen föreslår att Ingå kommun stöder Östra Ingå vattenandelslag med över en halv miljon euro. Summan fördelas på två år.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att förbinda sig vid att reservera 300 000 euro i budgeten för år 2021 och 300 000 för planeringsåret 2022 för bidrag till Östra Ingå vattenandelslag. Det slutliga beslutet fattas ändå av kommunfullmäktige, som enligt planen ska ha möte den 20 april.

Vattenandelslaget har för avsikt att bygga ut vatten- och avloppsnätet i östra Ingå, främst i Degerby med omnejd. Andelslaget grundades i juni 2019 och har jobbat aktivt för att få nya medlemmar. I slutet av februari hade 91 medlemmar betalat medlemsavgiften. Målet är att få ihop mellan 100 och 150 medlemmar och förverkliga projektet så snabbt som möjligt.

Mer läsning