Förslag: stäng Centrumskolan 2019

Bild: Kristoffer Åberg

Centrumskolan i Hangö kan stänga i augusti nästa år. En följd ska vara minskad byråkrati och ett förbättrat samarbete inom lärarkåren. För eleverna skulle en stängning inte innebära någon större dramatik.

Om allt går enligt planerna kommer Centrumskolan i Hangö att läggas ner den 1 augusti 2019. Orsakerna till att staden vill stänga skolan är inte ekonomiska, utan snarare praktiska.

– För ett och ett halvt år sedan träffade jag lärare, föräldrar, elever och rektorn på en träff. Där frågade föräldrarna varför det är så att eleverna måste skickas till en skild skola, säger Karl-Erik Gustafsson, bildningschef på Hangö stad.

Centrumskolan är en skola för svenskspråkiga elever som behöver specialundervisning. Skolan har 20 elever i årskurserna 2–9, och en stängning skulle inte innebära att specialundervisningen slutar.

– Det har varit onödigt med en skild skola. Stödundervisningen och specialundervisningen kommer fortfarande att vara kvar efter en stängning, men vi blir av med onödig byråkrati, säger Gustafsson.

De som går i Centrumskolan är elever som behöver undervisning i specialklass i fler än två ämnen. De här eleverna har administrativt flyttats över till Centrumskolan från antingen Centralskolan eller Hangö högstadium, men ändå haft undervisning i samma byggnad.

– Efter att skolan stängs kommer eleverna att höra till samma skola som de tidigare hört till trots att de behöver motsvarande stöd. Det blir lättare också för föräldrarna när barnen inte måste byta skola.

Flera fördelar

Eleverna och föräldrarna i skolan informerades om planerna den 30 oktober i år, och enligt Gustafsson har reaktionerna varit positiva.

– När jag talat med personalen har också många frågor kommit fram, och en typisk fråga är ifall vi drar in specialklasserna. Det gör vi inte.

Gustafsson vill också understryka att det inte är av ekonomiska orsaker som man vill stänga skolan, även om det blir en minimal ekonomisk vinning som följd.

– Det är också viktigt att lyfta fram att när vi nu ska dra in en svensk skola så betyder det inte att nästa skola som dras in måste vara en finsk skola. De ska beaktas som skilda enheter.

Finns det motsvarande planer på finska sidan?

– På finska sidan är de ungefär dubbelt så många med 45 elever. Jag ser det inte som aktuellt med en motsvarande lösning där, de är i en helt fristående byggnad och jag ser inga fördelar med en sådan här lösning där, säger Gustafsson.

Minimala följder

För personalen skulle en skolstängning innebära att de administrativt flyttas över från att arbeta på Centrumskolan till att antingen arbeta i Centralskolan eller i Hangö högstadium.

– Men skolgångsassistenterna ska inte vara bundna till en specifik skola, de ska kunna följa med eleven från år till år. Det här ska koordineras av en speciallärare, säger Gustafsson.

Han säger också att det finns en diger specialkompetens i Centralskolan som inte får försvinna i framtiden. Därför vill han att en speciallärare ska vara med i skolans ledningsgrupp.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade stängningen på torsdagens möte, och valde att gå vidare med stängningen. Till nästa ska bildningsnämnden behandla stängningen på sitt möte den 13 december, och efter det ska ännu stadsstyrelsen och fullmäktige behandla ärendet.

HT har försökt nå Centrumskolans rektor Maria Repo för en kommentar.

Mer läsning