Förslag: Samjouren vid Raseborgs sjukhus läggs ner

Bild: Patrik Lindström

Beredningen inför HUS-styrelsens möte på måndag föreslår att samjouren vid Raseborgs sjukhus slopas i sin nuvarande form.

På måndag ska styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt behandla rapporten om Raseborgs sjukhus. Kommunerna, Raseborg, Hangö och Ingå har varit eniga i sina utlåtanden till HUS-styrelsen att samjouren vid sjukhuset ska bevaras.

Nu föreslår beredningen till mötet att sjukhuset inte ska ha samjour i den form man har i dag, där det finns anestesiläkare tillgänglig dygnet runt.

I stället vill beredningen att man anhåller om att få undantagstillstånd för att vid sjukhuset ha en dygnet runt-jour med allmän läkare.

Mer läsning