Raseborg vill samarbeta mer med Hangö

Raseborgs stadsutvecklingssektion vill hellre att staden satsar på att utveckla samarbetet med bland annat Hangö i stället för att betala till turismbolaget Lumo.Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg beslöt på sitt möte i går att föreslå för stadsstyrelsen att staden drar sig ur turismaktiebolaget Lumo.