Raseborg vill samarbeta mer med Hangö

Raseborgs stadsutvecklingssektion vill hellre att staden satsar på att utveckla samarbetet med bland annat Hangö i stället för att betala till turismbolaget Lumo. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg beslöt på sitt möte i går att föreslå för stadsstyrelsen att staden drar sig ur turismaktiebolaget Lumo.

Stadsutvecklingssektionen föreslår för stadsstyrelsen att Raseborgs avtal med turismbolaget Lumo inte förlängs.

Det skulle innebära att Raseborg följer Hangös exempel. Stadsstyrelsen i Hangö beslöt den 15 januari i år att avsluta sitt medlemskap i Lumo.

Har utvärderats

I februari i fjol beslöt stadsstyrelsen i Raseborg att förlänga avtalet för perioden 1.5.2017–30.4.2018. Därefter skulle verksamheten utvärderas och det har man nu gjort.

Utvärderingen visar att förankringen hos turismföretag i Raseborg inte har stärkts utan är oförändrad – i klarspråk är den inte särskilt stark. Endast 11 av cirka 250 turismföretag i Raseborg är medlemmar i Lumo. I hela regionen – från Hangö till Lojo – finns omkring 1 000 turismföretag. Av dem är 38 medlemmar.

Tanken med Lumo var att företagens medlemsavgifter skulle utgöra den bärande stommen, eller två tredjedelar av bolagets finansiering. Nu har i stället kommunerna fått binda upp rätt stora medel i bolaget. För Raseborgs del utgör avgiften en euro per invånare om året, eller cirka 29 000 euro årligen.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg vill hellre använda de här pengarna på annat sätt och föreslår därför att staden omedelbart utreder möjligheterna att använda befintliga resurser för att utveckla och stärka samarbetet med grannkommunerna, i synnerhet med Hangö, samt andra samarbetsparter.