Förslag om försäljning av åkermark i Degerby

Bild: Benjamin Knopman

Ett beslut om att Ingå kommun ska sälja två stycken åkermarker i Degerby har getts. Från och med nästa år upphör odlingsmarkernas arrendeavtal och efter det kan kommunen sälja dem, enligt förslaget. Om kommunen väljer att inte sälja åkrarna kan ett nytt avtal göras och de arrenderas igen.

På nordvästra sidan av området är bostadstometer planlagda och efter det kvarstår 11 ha odlingsmark. Det är inte rekommenderat att bygga mer bostadstomter där.