Förslag: Förkasta anbud på Knipnäs och förnya köpprocessen

Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

På måndag ska stadsstyrelsen igen behandla försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Knipnäs. Förslaget är att förkasta de anbud man fått.

Raseborgs stadsstyrelse föreslås förkasta de anbud man fått på aktierna i sjukhusfastigheten Knipnäs i Ekenäs.

Knipnäsfastigheten var till salu på nätauktionssajten Huutokaupat.com i fjol. Det vinnande budet låg på 1 101 000 euro då auktionstiden gick ut. Det fanns ytterligare två bud i samma storleksklass.

Stadsstyrelsen behandlade försäljningen den 14 januari, men kunde inte godkänna det vinnande budet eftersom det hade lämnat staden med en stor skuldbörda. Vid årsskiftet var stadens låneansvar inemot 4 miljoner euro.

Vill förnya köpprocessen

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist har efter stadsstyrelsens möte i mitten av januari förhandlat med de tre anbudsgivarna. De torde alla ha planer som relaterar till social- och hälsovård.

De potentiella köparna har fått tilläggsinformation om objektet. Man har diskuterat kommande detaljplanering med dem och möjligheterna att köpa tilläggsmark runt fastigheten.

De här diskussionerna har inte varit av bindande karaktär men kan ses som framtida möjligheter, sägs i beredningen inför måndagens styrelsemöte.

De tre köparkandidaterna uppges ha ett fortsatt intresse att köpa fastigheten, men för att kunna förnya köpprocessen föreslås de tidigare buden från auktionen förkastas.

Ragnar Lundqvist, vad innebär att "förnya köpprocessen"?

– Mitt förslag är att vi förkastar de inkomna anbuden och i stället går in för en öppen offertförfrågan.

I den förnyade köpprocessen, den öppna offertförfrågan, kan vem som helst igen ge anbud.

– Jag kommer föreslå en fyra veckor lång anbudstid. Den vinnande offerten kan vi sedan förhandla vidare med.

Staden äger 148 aktier i Knipnäs, vilket motsvarar nästan 85 procent, medan Axxell Utbildning Ab har 27 aktier, eller drygt 15 procent.

Mer läsning