Förslag: Bygg ny bollhall i Sjundeå för en miljon

200 000 euro i år och 800 000 euro nästa år – det är de beräknade kostnaderna för att bygga en ny hall på samma plats som den gamla bollhallen i Sjundeå.

Sjundeå kommun har tillsammans med experter undersökt gamla bollhallen på nytt, efter vårens plötsliga besked om att hallen fått användningsförbud på grund av brister i säkerheten. Att reparera bristerna i konstruktionerna beräknas bli ett för omfattande och dyrt projekt för kommunen, så nu föreslår byggchefen i stället att man bygger en helt ny hall.

Hallen kan byggas på samma ställe som den nuvarande, eftersom hallgrunden och vissa andra delar av hallen sannolikt går att använda på nytt. En motsvarande ny hall kostar en halv miljon att bygga, men enligt förslaget som tekniska nämnden ska ta ställning till på tisdag kväll skulle det vara mer hållbart att använda stålöverdrag i stället för PVC-överdrag. Stålöverdraget gör hallen ungefär 200 000 euro dyrare. Dessutom behövs kring 300 000 euro för att riva den gamla hallen, förnya golvet, totalrenovera omklädningsrummen och förnya övriga konstruktioner som kan användas på nytt.

Bygget beräknas ta kring ett halvt år beroende på årstid.