Förskolebarn placeras i Österby mot föräldrars vilja

Västerby skola stängs efter läsåret 2018. Nu undrar föräldrar varför deras barn inte får gå i förskola detta år. Bild: VN-arkiv

Föräldrarna trodde att de ansökte om förskoleplats i Västerby åt barnen. Men de fick istället meddelande om att förskolan ordnas i Österby. Besvikna lämnar de nu in skriftlig skrivelse.

Föräldrar som ansökt att få sina barn placerade i förskolan i Västerby fick svar att deras barn placeras i Österby. I ansökningsskedet fanns Västerby med som alternativ, sedan meddelades man om att förskolan hålls i Österby. Föräldrarna anser att de blivit illa behandlade och att man försöker stänga ner Västerby daghem.

– Det känns som att de håller på att stänga ner här. Nu har de fått skolan stängd, så då kan man börja skära ner på all annan verksamhet i byn, säger Alexandra Asplund, som sitter med i föräldraföreningen.

I förhoppning om att barnen ska få gå i Västerby förskola tills skolan stänger år 2018 lämnar 23 föräldrar in en gemensam skrivelse till dagvårdschefen och föreståndaren.