Forskare vill se strängare regler för matreklam till barn

I det nya medielandskapet krävs striktare regler för hur man får marknadsföra ohälsosam mat till barn, menar forskare. Bild: Pixabay

Vårt reklamregelverk är inte anpassat till nutiden, då unga influerare gör reklam för ohälsosam mat på sociala medier. Det hävdar en forskargrupp.

Finland måste skärpa och förtydliga reglerna för hur man får marknadsföra ohälsosamma livsmedel till barn och unga, i synnerhet till de i åldern 13–17 år.

Det menar forskningsprojektet Marknadsföringen av ohälsosam mat till barn och unga som genomförts av Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Finlands miljöinstitut tillsammans med Ahjo Communications.

Enligt forskarna har regelverket inte hängt med i utvecklingen där reklamen nu ofta sker på sociala medier, med hjälp av unga profiler.

Projektet konstaterar visserligen att marknadsföringen där man använder unga influerare också strider mot nuvarande regler, men att en uppdaterad lagstiftning krävs för att tackla det nya medielandskapet. Då blir det också tydligare för företagen vilka regler som gäller.

– Enligt resultaten förbättrar regleringen av marknadsföring i princip alltid barnens och ungas välbefinnande, och främjar inte bara barnets bästa, utan också hela befolkningens hälsa under en längre tid, uppger forskarna i ett pressmeddelande.

Socioekonomiska skillnader

Enligt projektet kan näringsfel i barndomen, och deras effekter på kroppen, vara knepiga att rätta till senare. Å andra sidan kan positiva mönster som skapas i barn- och ungdomen främja hälsan i högre ålder.

Ett av projektet forskningsresultat är att lägre utbildningsgrad och lägre inkomster är förknippade med en högre andel ohälsosamma livsmedel i hushållet.

Enligt projektledaren Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet, är det därför som strängare marknadsföringsregler behövs.

"Stramare reglering kan skydda barns rättigheter, till exempel rätten till hälsa, samt främja jämställdhet i allmänhet", konstaterar han.

Projektets slutrapport publiceras i oktober.