Som en tropisk plats – men bilden är tagen i Hangö

Foto på djupet. Alf Norkko dyker i Kolaviken i november. Den bästa tiden på året att fotografera under vattnet är på hösten när vattnet är klart. Bild: Mats Westerbom

I Tvärminne håller forskare på med ett projekt som ska lyfta fram att det fortfarande finns hopp att rädda Östersjön. Under vattenytan finns mycket värdefullt och vackert som är värt att rädda, men först måste folk veta att det finns.

Mats Westerbom och Alf Norkko på Tvärminne zoologiska station visar bilder som Westerbom tagit under havsytan. De klara färgerna, djupet i bilden och växtligheten gör att man lätt kan tro att bi...