Forskare gör en till enkät om miljön i Raseborg – vill se om årstiden spelar roll

Vill nå raseborgare. Forskaren Ruslan Gunko vill få fler invånare och sommarboende i Raseborg att svara på enkäten om deras närmiljö. Speciellt folk från Bromarv har varit svåra att nå. Bild: Sarah Grönstrand

Forskare vill ta reda på hur bra raseborgarnas bild av miljön stämmer överens med verkligheten. Samtidigt vill man veta om miljöns tillstånd påverkar invånarnas mående.

I höstas bad forskaren Ruslan Gunko Raseborgarna berätta hur de upplever sin närmiljö i en enkät. Han har preliminära resultat, men mer enkätsvar från hela regionen behövs för att dra slutsatser. Rusl...