Forskare: Förlorar vi unga marginaliserade väljare finns en risk att de radikaliseras

Henrik Wickström, 25, är kommunstyrelseordförande i Ingå och en av tre vice ordföranden för SFP. Foto: Jenny Jägerhorn-Tabermann/SPT Bild: Jenny Jägerhorn-Tabermann/SPT

De socioekonomiska skillnaderna i valdeltagande har ökat i Finland på 2000-talet, i synnerhet bland unga. Forskaren Hannu Lahtinen ser en risk att unga marginaliserade som inte längre litar på det politiska systemet kan bli offer för hybridpåverkan.

Unga engagerar sig i politiken om de upplever att de blir hörda och får vara delaktiga. Det tror Henrik Wickström, 25, kommunstyrelseordförande i Ingå och en av SFP:s tre vice ordföranden. Som exempel...