Försenade båtbryggor nu installerade

Klart. Två nya betongpontonbryggor står nu klara i Ingå småbåtshamn. Bild: Roni Kuronen

I Ingå båtshamn revs två båtbryggor under våren i samband med renoveringen av hamnområdet. Båtplatserna vid de två bryggorna har varit ur spel längre än väntat, men nu står två nya bryggor färdiginstallerade i hamnen.

Enligt den ursprungliga planen skulle de nya bryggorna läggas ut så fort isen försvunnit och arbetet skulle vara klart redan i maj. Enligt hamnkapten Kim Hagström började arbetet ändå tre veckor senare än väntat.

– Att lägga ut två stora bryggor kräver sin tid och på grund av produktionstekniska problem hos leverantörerna var vi tvungna att vänta, säger Hagström.

Det att en stor mängd båtplatser har saknats från hamnen i mer än en månad har inte orsakat besvär för dem som haft båtplatser vid bryggorna.

– Tillsvidare har jag inte hört att bryggorna skulle ha påverkat någons båtsäsong. En del har fått låna tillfälliga båtplatser i hamnen och andra har lagt ut båten först senare.

Nu när bryggorna är installerade fungerar hamnen som vanligt igen.

Mer läsning