Församlingen gläds åt arbetsro

Inflyttad. Tom Bergman har bosatt sig med sin familj i Sjundeå. Sjundeå kyrka hör till de kyrkor han gillar bäst, de gamla stenkyrkorna. – Den förmedlar en tydlig känsla av ett heligt utrymme, säger han. Bild: Mira Strandberg

Det ser bättre ut än på länge för Sjundeå svenska församling. Verksamheten blomstrar igen och ekonomin är i balans.

Det har varit turbulenta tider för Sjundeå svenska församling på många sätt de senaste åren. Både kyrkoherden och kantorn har bytts ut några gånger, och det har varit svårt att locka sökande till kyrkoherdetjänsten.

På söndag blir det officiellt slut på ovissheten då Tom Bergman, som skött kyrkoherdeposten i nästan två år redan, installeras till sitt ämbete av biskop Björn Vikström. Då finns alla viktigaste tjänsteinnehavare i församlingen: kyrkoherde, diakon, kantor och barnledare.

– Nu har vi alla pusselbitar på rätt ställe och får arbetsro att utföra vårt arbete. Även om flera av inhopparna som funnits i församlingen har gjort ett bra jobb är det viktigt med tanke på kontinuiteten att vi har anställda på rätt platser, säger Bergman.

Ingen akut press

Tom Bergman har ändå inga stora visioner för församlingens framtid. Med sina drygt 1 500 medlemmar hör den till de mindre i Borgå stift, och Bergman tror att det med tiden kommer att innebära att den måste ingå i en större helhet.

– Jag tror inte att det kommer att ske något under det här årtiondet, men om tjugo år är det osannolikt att det finns en svensk kyrkoherde i Sjundeå. Även tio år är ett frågetecken. Under nästa årtionde tror jag att församlingen får så stora utmaningar att den måste slås ihop med något större, säger han.

Någon direkt press finns inte för närvarande, varken ekonomiskt eller från stiftets sida. Tvärtom ser läget just nu stabilt ut för församlingen.

– För första gången på länge ser det faktiskt ljust ut på församlingen. Vi har kompetent, fast anställd personal på alla poster. Jag tror att det kommer att märkas i arbetet att vi fått en ny kontinuitet, säger Birgitta Måsabacka, vice ordförande för församlingsrådet i Sjundeå svenska församling.

Hon får medhåll av Åke Holmlund, medlem av församlingsrådet.

– Ekonomin är i balans och vi är lyckliga och nöjda med vår nya kantor och vår nya kyrkoherde.

Fick mera skatteintäkter i fjol

Och ekonomin ser faktiskt hyfsad ut. Sjundeå kyrkliga samfällighet hörde till minoriteten av församlingarna vars skatteintäkter var högre i fjol än året innan. Samfälligheten fick 4,5 procent mera skatt i fjol än år 2015, vilket är en procent mer än budgeterat.

– Den svenska befolkningen har varit trogen församlingen. Vi har haft väldigt lite utskrivningar om man jämför med andra, större församlingar, säger Måsabacka.

Trots det höjde Sjundeåförsamlingarna skattesatsen med 0,2 procentenheter, från 1,50 till 1,70. Motiveringen var att församlingarna vill bevara sin verksamhet och sin personal, och dessutom planera nya investeringar. Tretton församlingar höjde sin skattesats för i år, men bara en annan församling, Rautjärvi, höjde den med lika mycket som Sjundeå.

Och trots att befolkningen är församlingstrogen sjunker medlemsantalet stadigt men långsamt. Orsaken är främst att församlingsmedlemmarna i stor utsträckning är åldrande.

– Speciellt den svenska befolkningen i Sjundeå är åldrande. Och det är inte längre en självklarhet att de unga skriver in sig i församlingen. Vi tror ändå att om vi har bra verksamhet så är folk också villiga att stanna kvar, säger Måsabacka.

Vill förmedla framtidstro

Även om Tom Bergman inte hyser några större förhoppningar om att Sjundeå svenska församling kommer att bestå vill han värna om den så länge den finns.

– Det är viktigt att upprätthålla medvetenheten om den kristna traditionen. Det handlar inte bara om tro, utan om den stora inverkan kristendomen har haft på vår kultur och vårt samhälle. Till exempel i skriftskolan är det viktigt att konfirmanderna får en djupare inblick i den kristna traditionen och får en positiv inställning till kyrkan. Då kan de hitta sin egen synvinkel till det hela.

För Tom Bergman är tron en viktig trygghet och tröst, en riktlinje att rätta sig efter i livet.

– Det ger livet ryggrad, och form i formlösheten.

Församlingen har en viktig roll som sammanbindande länk mellan människor av alla olika slag.

– Församlingen är en gemenskap mellan människor, en gemenskap som baserar sig på Gud. Alla är lika mycket värda, för alla är skapade av Gud.

Bergman vill genom sitt arbete i församlingen också förmedla tron på att livet är meningsfullt och värt att leva.

– Det finns en framtid. Livet bär.

Mer läsning