Förnuftet segrade om färdtjänsten

Bild: KSF MEDIA-ARKIV

Ett idogt och målmedvetet arbete på gräsrotsnivå gjorde att den planerade färdcentralen för Västnyland gick i stöpet.

För tre år sedan började man planera en gemensam färdcentral för västra Nyland. Esbo var huvudman för färdcentralen där tio kommuner allt från Hangö till Högfors skulle vara med.Redan från början höjd...