Förnämligare placering?

Kunde man tänka sig en förnämligare placering av den de la Chapelleska konstsamlingen än Aalto-ritade Villa Skeppet vid Södra viken i Ekenäs?

Kunde man tänka sig en förnämligare placering av den de la Chapelleska konstsamlingen än Aalto-ritade Villa Skeppet vid Södra viken i Ekenäs? Därmed skulle också testatorns önskan om "en arkitektoniskt spektakulär byggnad" uppfyllas. Om inte den Schildtska stiftelsens stipulationer kommer i vägen, förstås.

Erik Hagman Ekenäs

Mer läsning