Förlängt arrende för brygga på Sommarö

Tekniska nämnden i Raseborg förlänger ett legoavtal med fem privatpersoner för en plats för en brygga. Bild: Lina Enlund

Tekniska nämnden i Raseborg har förlängt legoavtalet med fem privatpersoner gällande rätten att hålla en brygga på stadens mark på Sommarö i Ekenäs.

Det nuvarande arrendeavtalet för Lillnäs båtbrygga justeras ändå så att legorätten hänför sig till landområdet med rätt att anlägga, hålla och underhålla en brygga på vattenområdet i anslutning till d...