Förlängd läroplikt med utmaningar

Bild: Mostphotos

Årets niondeklassare blir historiska. De är de första som omfattas av den utvidgade läroplikten. Riksdagen godkände lagen i december.

Grundskolan infördes stegvis i Finland på 1970-talet. Det var då en stor reform när den ersatte folkskolan, mellanskolan och medborgarskolan. Vägen till grundskolan var lång, det första förslaget om e...