Företagen måste få bra service

Bild: Lina Enlund

Det är oftast lättare för små kommuner att vara företagarvänliga – så också i Västnyland.

Raseborgs ekonomiska region, som består av Hangö, Raseborg och Ingå, fortsätter att falla i den senaste kommunrankingen. Det är Finlands Näringsliv EK som gör rankningen vartannat år. För två år sedan...