Företagarförening: "En utredning är ett måste för att bevara förtroendet till kommunen"

Ulla Gunnarsson, ordförande för Ingå företagarförening, ger kommunen pluspoäng för att den försökt få med en lokal företagare i upphandlingen. Men kunnandet måste stärkas för att sådana här misstag inte ska ske igen. Bild: VN-arkiv/Anna Björkqvist

Ingå företagarförening kräver att Ingå kommun utreder tabben med upphandlingen av mat- och städservicen grundligt. Föreningen kommer att vända sig till kommunen med en skrivelse.

– Vi vill veta vad det här misstaget har berott på. Vi har haft ett gott förhållande till kommunen och det vill vi fortfarande ha. Men för att förtroendet ska bevaras måste det här redas ut på riktigt...