Företagare vill förstora Barösunds hamn – båtplatserna mer än fördubblas

Populär. Farleden i Barösund är livligt trafikerad sommartid och efterfrågan på båtplatser är stor. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

En gästhamn med full service och 70 båtplatser är målet för företaget Villa Barö, som har ansökt om tillstånd av regionförvaltningsverket att förstora hamnen i Barösund. I nuläget har hamnen 30 båtpla...