Företag vill bygga höghus i Ingå – styrelsen behandlar avtal på måndag

Ingå kan få ett nytt höghus - trots coronaepidemin. Företaget Siklatilat ska planera huset i sommar och börja marknadsföra lägenheterna i höst.

Ingå kommunstyrelse ska på måndag godkänna ett intentionsavtal som siktar på bygget av minst trettio bostäder i högst fyra plan vid Tallvägen, intill brandstationen vid infarten till Ingå. Enligt avtalet ska företaget Siklatilat planera ett höghus till tomten under sommaren, så att man senast på hösten kunde inleda marknadsföringen. När minst 60 procent av aktierna i höghuset har reserverats kan finansieringen garanteras, och byggandet inledas. Så fort finansieringen är garanterad ska Siklatilat köpa tomten av kommunen för drygt 300 000 euro.

Kommunen reserverar tomten för företaget till slutet av 2021, och en ansökan om bygglov för huset måste lämnas in inom augusti nästa år.

Kommunen ser byggprojektet som ett sätt att främja kommunens strategi, som siktar på befolkningsökning. Det finns enligt kommunen och fastighetsförmedlare en tydlig efterfrågan på moderna och skäligt prissatta höghus. Förhandlingar om projektet har förts under våren, och både Ingå kommun och Siklatilat tror att projektet kunde vara möjligt att genomföra trots coronapandemin.