Föreningar petas ur föreningsregistret

Gammal info. Fullmäktigeordförande för SFP i Kyrkslätt Ulf Kjerin tror att det handlar om att föreningen bytt namn. Bild: Olle Hakala

Närmare 40 000 föreningar kan petas ur föreningsregistret i augusti. Patent- och registerstyrelsen har sammanställt en lista på föreningar som tros vara icke-verksamma och därför ska avregistreras. Men många aktiva föreningar har blivit förvånade över att hitta sina namn på listan.

I början av juli ändrades föreningslagen så att Patent- och registerstyrelsen PRS har rätt att ta bort inaktiva föreningar ur föreningsregistret. Av de närmare 40 000 föreningar som kan bli avregistrerade är cirka 2 000 svensk- eller tvåspråkiga.

– Syftet är att föreningsregistret ska innehålla verksamma föreningar och aktuella uppgifter, säger Riitta Lae, biträdande chef på PRS.

PRS kommer att avregistrera föreningar som under de senaste tio åren inte har lämnat in en anmälan till handelsregistret och som också enligt Skatteförvaltningen är icke-verksamma.

– Vi har gjort en aktivitetskontroll. Först har vi kollat vilka föreningar som inte har skickat in handelsregisteranmälningar till oss. Sedan har Skatteförvaltningen gått igenom sitt register för att se om föreningarna är aktiva ur skattesynpunkt.

PRS har enligt Riitta Lae även skickat ut meddelanden till föreningarna på listan, men på grund av gamla uppgifter i registret har breven ofta kommit tillbaka.

Svårt att mäta aktivitet

Riitta Lae säger att kontrollen som gjorts tillsammans med Skatteförvaltningen ska se till att aktiva föreningar inte avregistreras, men Skatteförvaltningen har inte uppgifter om alla föreningar.

– För att vi ska kopplas in måste föreningen ha registrerat sig som kund hos oss. Många föreningar är bara registrerade i Föreningsregistret, säger Mathias Johansson, skattesekreterare på Skatteförvaltningen.

Allmännyttiga föreningar kan även vara kund hos Skatteförvaltningen men behöver inte skattedeklarera.

– Ibland följer vi föreningar under ett par år. Ifall de är allmännyttiga behöver vi inte följa dem längre. Då får vi inga uppgifter om deras verksamhet. Interna verksamhetsgranskare går igenom bokföringen.

Redan mycket föreningsbyråkrati

För att inte avregistreras måste föreningarna på listan göra en ändringsanmälan med aktuella uppgifter vilket kostar. Ifall föreningsuppgifterna är samma som tidigare ska föreningen kostnadsfritt anmäla till PRS att den är verksam.

Elisabeth Svaetichin, vice ordförande i Borgå gymnastikförening, ogillar att det blir mera byråkrati för föreningarna.

– Anmälningarna till PRS innebär mer byråkrati. Det är tillräckligt med pappersarbete med löner och lönebikostnader. Vi suckar lite åt det. Jag tror det är samma i andra föreningar.

Ovetskap och namnändring

Svenska Folkpartiet i Kyrkslätt finns med på listan. Fullmäktigeordförande Ulf Kjerin tror ändå att det handlar om att föreningen inte längre går under samma namn utan att SFP i Kyrkslätt numera är uppdelat i centrum, norra och södra Kyrkslätt samt Svenska Kvinnoförbundet och Svensk Ungdom i Kyrkslätt.

– Vi ska kolla upp det och handlar det om vår aktiva förening måste det åtgärdas, men är det den gamla är det kanske mera praktiskt att avsluta den, säger Kjerin.

För många aktiva föreningar som finns med på listan handlar det om ovetskap. Både SFP i Kyrkslätt Ekenäs Bridgeklubb fick veta om att de fanns med på listan då den publicerades på Yles hemsida. Ekenäs Bridgeklubbs ordförande Krister Forssten medger att han vet att de borde ha lämnat in en anmälan till handelsregistret men att han inte vet när det senast är gjort.

– Vi kommer att åtgärda det och se till så att vi inte försvinner ur registret, eftersom vi är en aktiv förening, säger Forssten.

Mer läsning