Föreningar får kämpa vidare

Matchbollarna räddades, men kampen går vidare. Hoten mot föreningarna finns kvar på många håll.

De goda nyheterna till först – de tre föreningar som VN lyfte fram för någon vecka sedan och där man kämpade för att få ihop till nya styrelser och i åtminstone i två fall också för sin fortsatta exis...